Bemutatkozás

Az Esthajnalcsillag Oktatási Alapítvány által fenntartott intézmény, az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8 osztályos, személyiségközpontú nevelést adó általános és alapfokú művészetoktatási iskola.
Alapítványi iskolánk japán pedagógusok és művészek adományaiból Okuma Nobuko neves japán zenepedagógus kezdeményezésére jött létre.
Az adományozók valamennyien olyan emberek voltak, akik példának tekintették Kodály Zoltánnak és Bartók Bélának azt a tevékenységét, amelyet a magyar kultúra megmentése és megőrzése érdekében tettek. Ennek szép példáját látták a keszthelyi Életfa óvodában. Az óvodában megismert szellemiséget, és módszereket nagy tisztelettel tanulmányozták, és ezt a felfogást terjesztették Japánban is.
Ennek folytatását szerették volna látni iskolai körülmények között, példaként állítva japán pedagógusoknak.
Az iskolát Okuma Nobuko és M. Komáromi Gyöngyi hozta létre és alkotta meg hosszú távú pedagógiai koncepcióját.
1997. szeptember 10-én kezdte meg munkáját az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Fenntartója 1998. óta az Esthajnalcsillag Oktatási Alapítvány.
Olyan iskola létrehozása, volt a cél, amely a szerves műveltséget közvetíti, amelyben a magyar kultúra és hagyományrendszere hangsúlyosan megjelenik. Ahol nyugodt, otthonos, kiegyensúlyozott körülmények között tanulhat a gyerek, ahol figyelnek rá, észreveszik az egyéni sajátosságait, problémáit. Nemcsak ismereteket tanítanak, hanem foglalkoznak az egész személyiségével.
Nevelésfilozófiánk a Jena Plan reformpedagógiai irányzattal van rokonságban, hasonló szervezeti kereteket, formákat alkalmazva.

Az iskola nevelőiskola, nemcsak ismereteket oktat, a gyermek egész személyiségének fejlesztésével foglalkozik. Iskolai feltételek között megvalósítja a nyugodt, otthonos légkört és körülményeket.

Az iskola nevelése biztosítani kívánja, hogy a gyerekek boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek, és rövidtávon is olyan sikereket érjenek el tevékenységeikben, a tanulásban, amelyek örömet jelentenek. A pedagógusok feladata minden gyerekben felkutatni azokat a képességeket, amelyek megfelelő fejlesztésével olyan eredményeket érhetnek el, amelyek különösen ösztönzően hatnak a további fejlődésükre.

Kis létszámú osztályokban, az egyéni képességeket, tulajdonságokat és fejlődési tempót figyelembe véve oktatjuk és neveljük a tanulókat. A hagyományos tanórák mellett másfajta tanulási-tanítási módszereket is alkalmazunk, pl. projekteket, témaheteket szervezünk, amelyek különösen sok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek tevékenységek közben tapasztalják meg az összefüggéseket a világban. Havonként egyszer szervezzük az ú.n. évköri projekteket, amelyekben a különböző életkorú gyerekek egymással együttműködve, egymást tanítva, egymástól tanulva is tevékenykedhetnek. Lehetőségeket kapnak arra, hogy tudásukat más tantárgyak tanulásában, és az iskola világán kívül is alkalmazzák.

Az iskolában hangsúlyos a művészeti nevelés, a megfelelő értékrend és magatartáskultúra kialakítása.
Az alapfokú művészetoktatás jelenleg zeneművészeti ágon működik. Ez a feladat bővíthető távlatilag képző-, ipar-, tánc-, szín-, és bábművészeti ágon is.
A zeneoktatással az a célunk, hogy fejlesszük a gyerekek esztétikai érzékenységét, nyitottságát és igényességét a zene iránt.
A zenei képzés során elsősorban a klasszikus zenével ismerkednek a gyerekek. Heti 1,5 órában szolfézst tanulnak, és kétszer fél órában egyéni foglalkozás keretében hangszert tanulnak. A hangszeres oktatás jelenleg furulya, fuvola, zongora, hegedű, gordonka, oboa, szaxofon, kürt, trombita, szintetizátor-keyboard tanszakokon folyik.
A zenetanulás hatékonyan fejleszti más területeken is a tanulási képességeket.
Célunk az, hogy a gyerekek szeressék a zenét, és mindenki a maga képességei szerint művelője is legyen a zenének. Tudják kifejezni magukat a zenében, örömteli sikereket érjenek el hangszerük megszólaltatásában.
Az iskola független intézmény, vallás mellett nem elkötelezett, politikai pártokhoz nem kötődik.