Beiratkozás, szerződéskötés

Tisztelt Szülők, leendő Szülők,

Alapítványi iskolánk, az Életfa Iskola fenntartását a közfeladat ellátásáért kapott állami normatíva és a tanulók szülei által fizetett iskolafenntartási-hozzájárulás (IFH) együttesen teszik lehetővé. Iskolánk ezért – a Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően – a tanulói jogviszony létesítését és fenntartását iskolafenntartási-hozzájárulás fizetéséhez köti, melyet a fenntartó Esthajnalcsillag Oktatási Alapítványnak kell megfizetni.

A fenntartó, az iskola és a szülők között létrejövő speciális jogviszonnyal kapcsolatosan írásbeli szerződést kötünk a szülőkkel, amely meghatározza az együttműködésünk szabályait a tanuló tanulmányainak teljes idejére. Tekintettel arra, hogy az iskola fenntartásának körülményei és a szülők élethelyzete évről évre változhatnak, a szerződés minden tanévre vonatkozóan kiegészül egy-egy éves szerződésmelléklettel, amelyben az adott tanévre vonatkozóan szabályozzuk az IFH megfizetésének módját.
Az Iskola és a fenntartó minden év március 31-ig meghatározza a következő tanévben egy tanulóra eső IFH mértékét. Ezt követően aláírjuk az éves szerződésmellékletet a szülőkkel.

Az iskolafenntartási-hozzájárulás fizetéséhez – indokolt esetben – támogatás kérhető az Esthajnalcsillag Alapítványtól.

A következő dokumentumok elérhetővé tételével ezt a közös munkát szeretnénk elősegíteni, egyben kérjük együttműködésüket a dokumentumok pontos kitöltésével és az Iskola titkárságára történő eljuttatásával kapcsolatosan. A szerződést és az éves mellékletet két-két példányban töltsék ki, melyből egyet aláírva visszajuttatunk.

Letölthető dokumentumok:

  • IFH fizetési és kedvezményszabályzat: Ebből tájékozódhat eljárásrendünkről.
  • Szerződés tanulói jogviszony létesítésére: A tanuló teljes tanulói jogviszonyára vonatkozó szerződés. Kérjük, hogy a 2020. év tavaszán azokra a tanulókra vonatkozóan is töltsék és küldjék vissza (2 példányban), akik már eddig is iskolánk tanulói voltak, mert az eljárásrendünk változása folytán ez a keretszerződés váltja ki ez eddigi évenként szerződéseket.
  • Éves szerződésmelléklet új tanulók részére: Kérjük, hogy ezt az iskolába újonnan beiratkozó tanulók szülei töltsék ki (2 példányban). Ne felejtsék el jelezni, ha testvér-kedvezményre tartanak igényt. Amennyiben egyedi kedvezményt igényeltek, a szerződésmellékletet csak a Kedvezmény bizottság döntése után töltsék ki.
  • Éves szerződésmelléklet meglevő tanulóink részére: Meglevő tanulóink szülei 10000-30000 Ft között választhatják meg az IFH részeként fizetendő fejlesztési hozzájárulás mértékét. Ne felejtsék el jelezni, ha testvér-kedvezményre tartanak igényt. Amennyiben egyedi kedvezményt igényeltek, a szerződésmellékletet csak a Kedvezmény bizottság döntése után töltsék ki, illetve küldjék vissza (2 példányban).
  • Egyedi kedvezmény kérelem: Amennyiben élethelyzetük ezt indokolja, egyedi kedvezmény iránti kérelmüket ezen az igénylőlapon nyújtsák be. A kérelem benyújtásának határideje 2020. május 10. A késve beérkezett kérelmeket a Kedvezmény bizottság nem tudja befogadni és értékelni.