Beiratkozás, szerződéskötés

Tisztelt Szülők, leendő Szülők,

Alapítványi iskolánk, az Életfa Iskola fenntartását a közfeladat ellátásáért kapott állami normatíva és a tanulók szülei által fizetett iskolafenntartási-hozzájárulás (IFH) együttesen teszik lehetővé. Iskolánk ezért – a Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően – a tanulói jogviszony létesítését és fenntartását iskolafenntartási-hozzájárulás fizetéséhez köti, melyet a fenntartó Esthajnalcsillag Oktatási Alapítványnak kell megfizetni.

A fenntartó, az iskola és a szülők között létrejövő speciális jogviszonnyal kapcsolatosan írásbeli szerződést kötünk a szülőkkel, amely meghatározza az együttműködésünk szabályait a tanuló tanulmányainak teljes idejére. Tekintettel arra, hogy az iskola fenntartásának körülményei és a szülők élethelyzete évről évre változhatnak, a szerződés minden tanévre vonatkozóan kiegészül egy-egy éves szerződésmelléklettel, amelyben az adott tanévre vonatkozóan szabályozzuk az IFH megfizetésének módját.
Az Iskola és a fenntartó minden év március 31-ig meghatározza a következő tanévben egy tanulóra eső IFH mértékét. Ezt követően aláírjuk az éves szerződésmellékletet a szülőkkel.

Az iskolafenntartási-hozzájárulás fizetéséhez – indokolt esetben – támogatás kérhető az Esthajnalcsillag Alapítványtól.

A következő dokumentumok elérhetővé tételével ezt a közös munkát szeretnénk elősegíteni, egyben kérjük együttműködésüket a dokumentumok pontos kitöltésével és az Iskola titkárságára történő eljuttatásával kapcsolatosan. A szerződést és az éves mellékletet két-két példányban töltsék ki, melyből egyet aláírva visszajuttatunk.

Letölthető dokumentumok:

  • IFH fizetési és kedvezményszabályzat: Ebből tájékozódhat eljárásrendünkről.
  • Szerződés tanulói jogviszony létesítésére: A beiratkozáskor megkötendő, a tanuló teljes tanulói jogviszonyára vonatkozó szerződés. Két példányban kérjük kitölteni.
  • Éves szerződésmelléklet: A tanulói jogviszony létesítéséről szóló szerződés kiegészítése az adott tanévre. Kérjük, hogy az Iskolába újonnan beiratkozók lehetőleg a tanulói jogviszonyt létesítő szerződéssel egyidejűleg, már meglevő tanulóink szülei pedig legkésőbb május folyamán töltsék ki (2 példányban). Ne felejtsék el jelezni, ha testvér-kedvezményre tartanak igényt. Amennyiben egyedi kedvezményt igényeltek, a szerződésmellékletet csak a Kedvezmény bizottság döntése után töltsék ki.
  • Egyedi kedvezmény kérelem: Amennyiben élethelyzetük ezt indokolja, egyedi kedvezmény iránti kérelmüket ezen az igénylőlapon nyújtsák be. Amennyiben több gyermekük is jár az Iskolába, nem szükséges tanulónként, hanem elegendő családonként egy kérelmet kitölteni. A kérelem benyújtásának határideje minden év május 10. A késve beérkezett kérelmeket a Kedvezmény bizottság nem tudja befogadni és értékelni.